June 27th, 2018

колпак

Гияс ад-Дин

Абу-л-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури.
***
Қоне́ ба як усту́хон чу карга́с буда́н
Беҳ з-он ки туфайли́ нони́ нока́с буда́н.
Бо нони́ ҷавини́ хеш, ха́ққо, ки хуш аст,
К-олуда́ ба полудаи́ ҳар кас будан́
.
Collapse )